Vernieuwing van deze pagina.

Zoeken in deze HOM-site en in de HOM-blog

Voeg één of meer woorden in het zoekvak en druk op enter of gebruik de 'Zoeken' knop.
Hoofd- of kleine letter: heeft geen belang. De jokers '*' (alle tekens) en '?' (niet gekend teken) kunnen gebruikt worden.

Zoeken naar:
Zoeken naar: elk zoekwoord alle zoekwoorden Resultaten per pagina:

Heemkring Opwijk-Mazenzele

Vereniging voor heemkunde, plaatselijke geschiedenis en erfgoed

Contactadres: Bolstraat 93 1745 Opwijk Tel: 052-35 50 27

E-mail: heemkringopwijk

wapenschild_gemeente_Opwijk

Wapenschild Mazenzele

         

2017 'Zorg'

21-24 april 2017

Tentoonstelling en publicatie 'Het dagelijks leven in Opwijk en Mazenzele 1914-1918 – (Over)leven tijdens WO I'.

Organisatie: Heemkring Opwijk-Mazenzele,
m.m.v. Provincie Vlaams-Brabant en Gemeenschapscentrum H.T.H.

Klik hier voor meer info.
      

           

Wenst u toegang tot alle pagina's van deze site, met inbegrip van bewerkte bronnenbestanden, bijkomende heemkundige bijdragen, diverse publicaties (boeken,...), heemkundige multimediabestanden,...?

Word lid van Heemkring Opwijk-Mazenzele! Slechts 2,50 euro per jaar.

Voor de geregistreerde HOM-leden:

hebt u uw bijdrage voor 2017 al gestort?

Eind januari e.k. wordt de lijst met loginnamen die toegang geven tot de zone voor HOM-leden op deze site  geactualiseerd. Meer info.

HOM-lidmaatschap - toegang tot alle pagina's

Genealogie en familiekunde

Wereldoorlog I

Gegevens parochieregisters Opwijk, Mazenzele, Baardegem, Brussegem en Hamme, Denderbelle, Erembodegem, Essene, Groot-Bijgaarden, Hekelgem, Herdersem, Jette-St.-Pieter, Laken, Lebbeke, Meldert, Merchtem, Mollem-Bollebeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Ulriks-Kapelle, Teralfene, Ternat, Wemmel, Wieze, Zaventem en Zellik.

Opwijkse bewerkte bronnenbestanden en bijkomende heemkundige bijdragen

Erfgoedzorg

Archeologie

Regelgeving in onze heemkundige werking

HOM-archief en documentatie

De door het Opwijks gemeentebestuur achtergehouden HOM-eigendommen

Nieuwsberichten

Onze vereniging

HOM-kalender

Heemkundige bijdragen

Laatste nieuwe of substantieel gewijzigde pagina's

(: volledige documenten enkel toegankelijk voor
geregistreerde HOM-leden - klik hier)

-  WO I - Dagelijks leven. Oorlogsschade.
-  WO I - Dagelijks leven. Tewerkgestelden in Duitsland.
-  WO I - Dagelijks leven. Vluchten voor de oorlog.
-  WO I - Dagelijks leven. Vluchtelingen naar onbezet België, naar Nederland, Frankrijk en Engeland.
-  WO I - Dagelijks leven. Vluchtelingen in de eerste oorlogsweken bij ons.
-  WO I - Dagelijks leven. Oktober-november 1918: nog meer vluchtelingen.
-  WO I - Dagelijks leven. Opwijk en Mazenzele voorjaar 1914.
-  WO I - Dagelijks leven. De eerste oorlogsweken. Onze dorpen in de vuurlinie.
-  WO I - Dagelijks leven. Algemeen historische situering. Ons land in oorlog.
-  WO I - Dagelijks leven. De burgerslachtoffers.
-  WO I - Dagelijks leven. De Duitse bezetter in onze dorpen.
-  WO I - Dagelijks leven. Het culturele en maatschappelijk-sociaal leven.
-  WO I - Dagelijks leven. Vlaamse Beweging en activisme in onze dorpen.
-  WO I - Dagelijks leven. Geëvacueerde burgers uit West-Vlaanderen en Noord Frankrijk in onze dorpen, 1917.
-  WO I - Dagelijks leven. Gegevens met betrekking tot de oorlogsomstandigheden uit het verslagboek (afroepboek) van de parochie Sint-Paulus nov. 1916-dec. 1920.
-  WO I - Dagelijks leven. Kerk en geloof.
-  WO I - Dagelijks leven. Voeding, kleding en verwarming.
-  WO I - Dagelijks leven. Economie, financies, infrastructuur, nijverheid en handel in onze dorpen
-  WO I - Dagelijks leven. De bevoorrading van de bevolking, de armoede, de hulporganisaties
-  WO I - Kroniek 1914-1920
-  WO I - Dagelijks leven. Openbare vermakelijkheden. Vrije tijd en ontspanning.
-  WO I - Dagelijks leven. Vier jaar bezetting
-  WO I - Gemeentelijke uitgaande brieven Opwijk
-  WO I - Dagelijks leven. Onderwijs
-  WO I - Dagelijks leven. Volksgezondheid
-  WO I - Besluiten van de gemeenteraad van Opwijk in verband met de oorlogsomstandigheden en de nasleep
-  WO I - Dagelijks leven. Landbouw in onze dorpen.
-  WO I - Conferentie van Sint-Vincentiusgenootschap a Paulo Opwijk
-  WO I - De weeskinderen 'Marievoet'.
-  21-24 april 2017: Erfgoeddag 'Zorg', tentoonstelling 'Het dagelijks leven in Opwijk en Mazenzele 1914-1918 – (Over)leven tijdens WO I'
Register der Kercke Maesel door Pastoor Petrus De Meijer (1744-1763)
-- Reorganisatie en aanvulling pagina's WO I
-- WO I: Hulp- en Voedingskomiteit van Mazenzele – Verslagboek 1916-1918.
-- WO I: Koken in oorlogstijd.

Naar de volledige lijst

Onafhankelijk en geëngageerd!

Heemkring Opwijk-Mazenzele is een strikt onafhankelijke en maatschappelijk sterk geëngageerde vereniging.

Zij heeft, door de aard van haar werking zelf, een erg grote interesse voor heemkunde, plaatselijke geschiedenis, archeologie, genealogie en familiekunde, erfgoedzorg, plaatsnaamkunde,… Anders dan veel andere heemkundige kringen is haar werking ook sterk gericht op wat er gebeurt met een aantal zaken in het heden. Wat onze huidige generatie nu aanvangt met haar heemkundige waarden, op diverse vlakken, is meestal onomkeerbaar en is bepalend voor het verleden van de toekomst.

Daarom heeft onze verenigingswerking ook bijzondere belangstelling voor sommige actuele dossiers over plaatselijke ruimtelijke ordening, erfgoedbewaring en herwaardering (roerend, onroerend en archeologisch erfgoed), buurt- en andere landelijke wegen, nieuwe straatnamen, wijzigingen aan onze natuurlijke waterlopen, archiefwezen, … Onze vereniging tracht bij dergelijke dossiers, met diverse wettelijke en beschikbare democratische middelen, op een inhoudelijk positieve manier tussenbeide te komen, ten bate van de heemkundige en maatschappelijke waarden in de ruime zin van het woord en totaal afkerig van alle persoonlijke en verenigingsbelangen.

Briefwisseling bij onze talrijke tussenkomsten, standpunten, tussenkomsten in het kader van wettelijke openbare onderzoeken, mededelingen allerhande, …: men kan het kan allemaal lezen op de nieuwspagina's.

Website gerealiseerd door Maurice Willocx

Bolstraat 93 1745 Opwijk.

Tel.: 052-35 50 27
E-mail: info@heemkringopwijk.be


Deze site is raadpleegbaar sedert 19 januari 2000.  

Deze site werd opgemaakt met Microsoft FrontPage 2003.
Zij werd getest voor MS Internet Explorer 6.0 en voor Mozilla Firefox 2.0, schermresolutie 1280x1024 pixels. Voor de meeste pagina's volstaat reeds een resolutie van 800x600.
Wij kunnen onze bezoekers wel een alternatieve browser aanraden, met meer mogelijkheden, gebruiksvriendelijker, duidelijk sneller, ook in het Nederlands, gratis,... zoals Avant Browser of Deepnet Explorer (met ingebouwde nieuwslezer en P2P.

Indien u moeilijkheden ondervindt met de weergave van deze site gelieve ons het probleem te melden (info@heemkringopwijk.be, tel. 052-35 50 27,...) zodat wij dit kunnen trachten te helpen.


BELANGRIJK

Niets van deze sitepagina's mag zonder schriftelijke toestemming van de realisator (Maurice Willocx) overgenomen (weder-)gebruikt, gekopieerd of verspreid worden.

© Maurice Willocx (voor Heemkring Opwijk-Mazenzele) 1999-.

Bij elke toegestane overname in geschriften, in een www-website of een andere mediadrager, dient de naam van auteur, de uitgever (Heemkring Opwijk-Mazenzele) en de URL van deze site (http://homdad.com/HOM-alg) vermeld te worden.

Naar website van FARO

Made in ...)

Enkele gebruikergegevens: